Viratek Yazılım

KALİTE POLİTİKAMIZ

Yaptığımız tüm iş ve işlemlerimizde tarafsızlığı sağlamak ve korumak, çıkar çatışmalarının oluşmasına mahal vermeden ve gizliliğin korunması ilkesine bağlı kalarak, tanımlanmış ve esnetilmesine izin verilmeyen kurallar ve standartlar çerçevesinde, bağımsızlığımızı tarafsızlığımızı ve farklılığımızı kaybetmeden kararlar alıp uygulamak, uluslar arası gereklilikleri göz ardı etmeden yerine getirmek ve getirilmesini sağlamak vazgeçilmez politikamız olacaktır. Güvenilirlik, tarafsızlık, gizlilik, şeffaflık, bağımsızlık, dürüstlük ve her türlü ayrımcılıktan uzak eşitlik ilkelerinden taviz vermeden teknolojik ve bilimsel gelişmelere ve uluslar arası kabul gören yeni yaklaşımlara paralel olarak sürekli gelişmeyi sağlamak politikamız olacaktır. Hizmet verdiğimiz konularda gelişmeleri takip eden ve uyumluluğu temel alan, kaliteyi ve standartları ön plana çıkaran, emeğe saygılı, topluma ve çevresine karşı duyarlı, hizmet sunduklarının hakkını kendi hakkı gibi benimseyip koruyan bir firma olarak anılmak politikamız olacaktır. Koşulsuz müşteri memnuniyeti ile hizmet vermek politikamız olacaktır.

Viratek Yazılım

VİZYONUMUZ

Viratek Yazılım olarak ; verdiği ve vereceği hizmet kalitesi ile içinde bulunduğu sektörde öncü ve ilklerin yaşandığı bir kuruluş olarak daima tercih edilen bir marka olacaktır. İçinde barındırdığı bütün iş alanlarında kalite belgesini alarak kendi markasını oluşturup sadece bulunduğu ille kendini sınırlamadan tüm Türkiye’ye ve zamanı geldiğinde tüm Dünya’ya hitap edebilir hale gelen bir firma olacaktır. Müşterilerine huzur veren, iş yapacağı kuruluşların kurumsal yapıya bürünüp güçlenmesini sağlayan, kuruluşların bütün kademelerindeki çalışanlarına eğitim desteği veren, kuruluşların değişime ayak uydurabilmesini sağlayan, yaşanan değişimleri yönetebilen başarılı insan kaynağının oluşmasını sağlayan, verimlililğin süreklilik kazanmasını ve giderek artmasını sağlayan bir firma olacaktır. Alanında rastgele çalışmalar yerine bilimsel ve kaliteli çalışmalar ile adından övgüyle söz ettiren ve söylenenleri hakeden, yaptığı organizasyonlarda etkinliğini arttıran ve güçlendiren, uzmanlaşan ve kendini yenileyen ekibi ile farklı bakış açıları oluşturabilen, tecrübelerini paylaşmaktan kaçınmayan bir firma olacaktır.

Viratek Yazılım

MİSYONUMUZ

Kaliteli ve yüksek müşteri memnuniyeti sağlayarak tercih edilen kararlı bir kuruluş olmak istiyoruz. Uzun vadeli olarak ayakta kalmayı ve sürekli gelişmeyi hedefleyen kuruluşlarla çalışarak çağdaş bilgi ve teknolojisinin yardımıyla ilgilendiği bütün alanlarda gereksinimlere cevap verecek eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek istiyoruz. Etkili takım çalışması için ortak kültür, dil, hedef geliştirilmesini sağlayarak müşterinin ihtiyaç duyacağı kalifiye insan kaynağını yetiştirmek, eğitmek, geliştirmek ve bütün problemleri proje bazında üstlenerek çözüme kavuşturmak istiyoruz. Değişim ve gelişim sürecinde bilimsel ve tecrübeye dayanan bir anlayışla hızla artan ve değişen rekabet şartlarına uyum sağlamak ve uyum sağlamayı kolaylaştırmak istiyoruz.